14 Eylül 2015 Pazartesi

ADİGE'LER ÜZERİNDE BÜYÜK OYUN; BEYİNLERİ İĞFAL EDİLEN VE ALÇAKÇA ALDATILAN ÇERKEZ İHANETİNE DOĞRU!..

BİR SİZ EKSİKTİNİZ !!!

ÇERKEZ İHANETİNDE İKİNCİ PERDE...

Çerkeslik Nedir?

Çerkeslik, Artvin ilimizin kuzeydoğusunda yer alan ve Kafkasya denilen bölgede yaşayan toplulukları tanımlamak amacıyla Ruslar tarafından konulmuş coğrafi ve bir siyasi bir kimliktir.

Çerkes diye bir millet de Çerkesce diye bir dil de yoktur !!! 
Irkları ve dilleri birbirinden tamamen farklı topluluklar, Türkiye'de Çerkes adı altında milletleştirilmeye çalışılmaktadır. Adigelerin içinde yuvalanmış, Türkiye'de yapay bir Çerkes milleti yaratma hevesindeki bir kesimin başını çektiği bazı satılmışlar, Ubıhlar, Abazinler, Aşuvalar, Apsuvalar, Vaynahlar, Çeçenler (Nohçi-Nohçoy), İnguşlar-Galgaylar, Kistler (Bast-Tuşh), Dağıstanlılar, Osetler ve diğer bütün Kafkas halkları üzerinde tahakküm kurmaktadır.

Adigece de Çerkesçe diye bütün bu halklara dayatılmaktadır. 
Adige olunca Çerkes, Türk olunca devşirme olunmaz! Büyük Türk milletinin bir evladı olmayı istemek bile şereftir!

Kafkasya bölgesinde kültürel anlamda da genetik anlamda da kalın bir Türk damarı olduğunu hepiniz biliyorsunuz! Kendini milletten ayıran Türkiye'de "Türk'üm!" diyemeyen şaşkınlardır! İhanet şebekelerinin tuzağına düşmeyin! Aklınızı başınıza toplayın bre gafiller! 
"Ne Mutlu Türk'üm Diyene!"

Çerkes Sürgünü:
Ruslar, kendilerine sürekli sorun çıkaran bu toplulukları başka ülkelere tehcir etmişlerdir. Tarihte 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 yıllarındaki Osmanlı-Rus savaşıyla birlikte Rusların kanlı saldırılarından kaçan yüzbinlercesine o zamanın sıkıntılar içerisindeki Türkiye’si kucak açmış; ev, iş, aş sağlamış ve devlette de önemli görevler vermiştir. 

Çerkes adıyla anılan bu topluluklar, on yıl süreyle askeri yükümlülük ve vergiden muaf sayılmışlar, ev yapımı için gerekli olan bedel kendilerine hükümet tarafından ödenmiş ayrıca her aileye arazi ve her aile başına iki adet de öküz verilmiştir.

O dönemde Osmanlı Devleti'ne sığınan Çerkes sayısı bir milyona yakındır. Bunlar, o zamanki sınırlara göre yarısı Türkiye'ye geri kalan yarısı ise Balkanlar, Suriye, Ürdün ve Filistin'e yerleştirilmişlerdir.

İşte Ruslardan canları kurtarılıp üstüne kendilerine ev, arazi, hayvan, devlette iş verilen bu Çerkesler, Çanakkale Savaşı'na katılmadıkları gibi Anzavur İsyanı'yla başlayarak Kurtuluş Savaşı'nda da ağır ihanetler içine girmişlerdir.

Türk Milli Mücadelesi'nde Çerkes İhaneti
Kurtuluş Savaşı sırasında da Batı Anadolu'da Yunanistan'a bağlı özerk bir Çerkezistan kurulması için çalışan Çerkes cemiyetleri olmuştur. Bunlardan en öne çıkanı, Batı Anadolu'da yaşayan Çerkeslerin kurmuş olduğu Şark-ı Karîb Çerkesleri Te’min- i Hukuk Cemiyeti'dir. Bu cemiyet, 11 Ekim 1921 tarihinde Yunan işgal ordusuna ve Yunan Hükümeti'ne Osmanlıca ve Yunanca olarak Çerkeslerin Yunan hükümetine iltica ettiklerini bildiren bir beyanname vermiştir. 

Bunların büyük kısmı da Yunan ordusuna alınmış, Türk'e kurşun sıkmıştır!!!!!!!
Çerkes ihanetinin ayrıntılarını merak edenler için "Çerkes Milletinin Düvel-i Muaazzama ve Alem-i İnsaniyet ve Medeniyete Umumi Beyannamesi" adını taşıyan işte o hain beyanname: 
http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/arastirma/0103_milli_mucadele_donemine_ait_onemli_bir_belge.htm

Cumhuriyetin kurulmasından sonra Batı Anadolu'da Yunanistan'a bağlı özerk Çerkezistan kurmak faaliyetlerine karışan hain Çerkesler, Atatürk'ün emriyle Türkiye'nin doğusuna sürülmüştür, bir kısmı da sınırdışı edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda ihanet ve düşmanlarla işbirliği eden Kürt aşiretleri de yine Atatürk'ün emriyle ülke içinde dağıtılmış, bir kısmı da sınırdışı edilmişti.

150'likler listesinde de 86 Çerkes bulunmaktadır.
Çerkes Ethem'in Milli Mücadele'mize baştaki yararlarından sonra bütün kuvvetleriyle birlikte Yunan ordusu safına katılmasıyla birlikte Atatürk tarafından hain olarak tanımlanması da bilinen bir tarihi gerçektir.

Atatürk'ün yanında olup Milli Mücadele'ye destek verenleri de olmuştur fakat bunların sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır.

Atatürk, Nutuk adlı eserinde bu meseleye şöyle değinmiştir: 
''Efendiler, Ethem kuvvetlerinin peşine düşen birliklerimiz, 5 Ocak 1921 günü Gediz'i işgal ederek o civarda toplandılar. Ethem ve kardeşleri de kuvvetleriyle birlikte düşman saflarında müstahak oldukları yeri aldılar. Artık Ethem olayı diye bir şey kalmamıştı. Ordumuzun içinde bulunan düşman kovularak kendi cephesine gönderilmişti. Bundan sonra, karşımızda yalnız bir tek düşman cephesini ve bu cepheyle ilgili olayları göreceğiz. Gerçekten de bir gün sonra 6 Ocak 1921'de Yunan ordusunun tamamı bütün cephe üzerinde her noktadan taarruza geçti. Yunan ordusunun giriştiği bu taarruzda, Ethem ve kardeşleri de kendilerine düşen görevi yerine getirmekten geri durmadılar. Tekrar Kütahya'ya yönelerek orada bulunan zayıf tümenimize saldırmaya başladılar. İzzettin Paşa'nın sağlam karakteri, vukuflu komutası ve emrindeki Türk subay ve erlerinin yüksek kahramanlıkları, Ethem ve kardeşleriyle saldıran hain kuvvetleri yenerek geri çekilmeye mecbur etti. Kendi şahısları da dahil olmak üzere toptan yok edilmekten kurtulabilmişler ise bunu da hiç sevmedikleri Refet Paşa'ya borçlu olduklarını söylemeliyim."

"O Mustafa Kemal denen Meclis Başkanı'nı Meclis'in önünde asacağım." diyebilecek kadar alçaklaşan vatan haini şerefsiz Çerkes Ethem'in ne mal olduğu açıkça ortadayken günümüzde, "Atatürk'e ithaf edilen başarıların hepsi Çerkes Ethem'e aittir." ve "Çerkes Ethem hain değildi." diyenler türemiştir. Bu şerefsiz, namussuz alçakların tamamı vatan haininin daniskasıdır!

Yeri gelmişken Atatürk'ün şu sözünü de burada hatırlatalım: 
"Kendilerine Kürtlük fikri, Çerkeslik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış adlandırmalar, birkaç düşman aleti mürteci beyinsizden başka milletin hiçbir ferdi üzerinde üzüntüden başka bir tesir yapmamıştır."
(Afet İnan, Atatürk'ün El Yazıları, sayfa 376-378, 1930)

Günümüz Türkiyesi'nde Çerkeslik Meselesi:
Çerkesler, "At Hırsızı" olarak tanımlanmayı sosyal bir gurur ifadesi sayan bir kültüre sahiptir. Yani "Ben Çerkes'im!" diyen birine "At Hırsızı" derseniz bunu kendine iltifat sayar!

İşte bu Çerkesler bugün ise nihai hedefi Türkiye'yi de parçalayarak bir Büyük Kürdistan kurmak olan terör teşkilatı PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin destekçileridir.

Çoğulcu Demokrasi Partisi (ÇDP) adı altında bir Çerkes Partisi de kurulmuştur ve bu parti HDP'yi destekleyen bileşenlerden biridir. Çerkeslerin yoğun olarak yaşadığı Batı Anadolu illerinde HDP'ye yüksek oy çıkmasının en önemli nedeni de budur.

ÇDP kurucu genel başkanı Kenan Kaplan'ın basına verdiği bir demeç şöyledir:
"Türkiye’deki tüm etnik kimlik sorunlarının savunucusu olacağız. Devlet diğer kimliklerin hepsini yok saydı. Çerkes halkı da kimseyle etle tırnak değildir ve en az Türkler ve Kürtler kadar onurludur. Şundan kimsenin şüphesi olmasın ki Çerkes halkı bu ülkede eşit ve onurlu bir halk olarak yaşamak için gerekli her türlü mücadeleyi verecektir. Çerkes gibi haykırın; ‘Biz Türk değil Çerkes’iz, Çerkes kalacağız, bize biçilen elbiseyi giymedik, giymeyeceğiz, devşirilmedik, devşirilmeyeceğiz, bedel ödemek gerekirse ödeyeceğiz’ deyin.”

Olmayan bir Çerkes milleti yaratmak başta olmak üzere Adigelerden bir kesimin başını çektiği bu bölücü faaliyetlere Karaçay ve Balkar Türkleri de alet edilmek istenmektedir.

Irkları ve dilleri birbirinden tamamen farklı Adige, Oset, Abaza (Abhazlar ve Abzehler), Ubıh, Dağıstanlı, Çeçen, İnguş toplulukları Çerkes adı altında milletleştirilmek istenmektedir. Adigece de Çerkesçe adıyla diğer bütün bu Kafkasyalı topluluklara dayatılmaktadır.

Evliya Çelebi 1660’lı yıllarda gezip gördüğü Çerkes topraklarında konuşulan Adigece dilini de "Yüz kırk yedi lisanın hepsini gayet güzel yazdım ama bu Çerkeslerin lisanları gibi saksağan sadalı lisanı yazamadım." demiştir.

Bu arada;
Ruslara karşı direnişin efsanevi simgesi olan Şeyh Şamil'in de Çerkeslikle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını, Avar Türk'ü olduğunu burada belirtmiş olalım.

Atatürk'ün kurduğu partinin değil ikinci CHP'nin 9 Eylül 1992'deki kurucu genel başkanı olan ve "6 Ok'lu amblemi duvara bir hatıra olarak asmış olsak da CHP Sosyal Demokrat bir partidir." diyen Deniz Baykal da bir Çerkes'tir. Baykal'a hizipçi denmesinin ana nedeni ise uzun yıllar değişmez Genel Sekreter Önder Sav başta olmak üzere CHP'deki bütün kilit noktalara Çerkesleri getirmiş olmasıdır. CHP, böylece kurumsal olarak Atatürkçülük (Kemalizm) çizgisinden çıkartılıp Sosyal Demokrasi ideolojisi çizgisine oturtulmuştur.
Ayrıntılı bilgi için: 
https://www.facebook.com/ATASENDIKA/photos/a.573170289398659.1073741841.159063057476053/844013798980972/?type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-xpa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11221475_844013798980972_4573079290691616238_n.jpg%3Foh%3D3f61789e83f7949b7da12a72a15b93c6%26oe%3D56A167BF%26__gda__%3D1449250823_d8a1969fd38bb75eeb601ec575aef7cd&size=670%2C248&fbid=844013798980972)

1960 darbesinin başına Cemal Gürsel geçirilene kadar liderliğini yapan ve 150'likler listesindeki (Atatürk'ün vatan hainlerini belirlediği liste) Mustafa Madanoğlu'nun oğlu Cemal Madanoğlu ve 1962 ile 1964'te iki kez yeni bir askeri darbe teşebbüsünde bulunan ve asılan Talat Aydemir Çerkes idi.

1980 ihtilalini yapan Kenan Evren de bir Çerkes idi.

Yani bu Çerkeslik meselesi Türkiye'de oldukça derin bir meseledir.

İşte bütün bu Çerkeslik yaratma faaliyetlerine şimdi Lazlar, Gürcüler, Hemşinliler ve Poşalar da eklemlenmiştir. 
Bu tür faaliyetlerin yolu ayrılıkçı Kürt siyasi hareketiyle de sık sık kesişmekte ve örtüşmektedir.

Etnik ırkçılığın dik alasını yapan bu bölücüler, ulusal birlikten ve vatan bütünlüğünden söz ettiğimizde bize hep aynı teraneyle saldırmaktadırlar: 
"Faşist !" 
Oysa faşist kim, bölücü kim, vatan haini kimdir?

Herkesin aklını başına devşirmesinde yarar vardır. 
Atatürk'ün dediği gibi "Türkiye Türklerindir!" Bunu da tartışmaya açmaya hiç mi hiç niyetimiz yoktur. "Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" anlayışını gönülden benimsemiş herhangi bir etnik gruptan gelen hiç kimseyle de bir sorunumuz yoktur ancak aptal da değiliz!

Çerkesler; 
"Osmanlı bizi farklı ülkelere dağıttığı, Atatürk sürgüne gönderdiği için Türk devleti bizden özür dilesin, "
"Ethem hain olarak anlatılmasın, "
"TRT Çerkes kanalı kurulsun, "
"Çerkesce hem seçmeli dil olsun hem bütün derslerin Çerkesce anlatıldığı devlet okulları olsun, "
"Anayasa'dan Türklük çıkarılsın, "
"Etnik yer adları konulsun, "
"Atatürk'ün çıkardığı ve soyadlarının Türkçe olmasını zorunlu kılan kanun iptal edilsin," 
talepleri başta olmak üzere üniter devlet yapısını parçalayacak her türlü hain taleplerini açıkça ve yüksek sesle dillendirilmeye başlamışlardır.

Türkiye'deki etnik grupların içindeki T.C. Anayasası'nın 66. maddesinden de habersiz yaşayan, kendi kafaları ilkel olduğundan "Türk" sözcüğünün aynı zamanda bir ulus (millet) adı olduğunu da anlamaktan aciz, kendileri kafatasçılığın dik alasını yaparken ulusal birliği ve vatan bütünlüğünü savunan bizleri ırkçı ilan etmeye yeltenen zır cahil, oksijen israfçısı etnik ırkçı ve bölücü vatan ve millet haini alçaklar, artık bir karar vermelidir.

Anayasal suç işlemeyi bırakarak ya "Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" anlayışını benimseyerek büyük Türk milletinin bir bileşeni ya da ayrılıkçı Kürt siyasetinin kuyruğu olacaklardır.

Büyük Türk milletinin birer ferdi olmaya niyeti olanlar en başta tamamen uyduruk bir tanımlama olan Çerkes kelimesini bir yana atarak Adige kökenli, Oset kökenli, Abaza kökenli, Çeçen kökenli, İnguş kökenli vs... kökenli Türk'üm diyebilmelidirler. "Çerkes'im!" diyen ya bilinçli bir bölücü ya da bu hainlerin kuyruğuna takıldığının farkında olmayan bir akılsızdır!

Kürtlerin ayrılıkçı kanadından akıl alıp alıp "Biz Anadolu'da Türklerden önce vardık." diyen şerefsizler de dedeleri hain Ethem gibi düşman kuvvetlerine iltihak edebilirler. Siz kimi, kimin ülkesinden kovmaya yelteniyorsunuz hadsiz nankörler? Büyük Türk milleti, bir araya gelmeye başlayan hainlerin topunu tepeleyerek Türk vatan topraklarından silecek güce sahiptir!

"Anavatanımız Kafkasya, vatanımız Türkiye" edebiyatı yapanlar da anavatanlarına gidip özerk cumhuriyetlerini bağımsız devlet yapmak için Ruslarla savaşabilirler. 

Elinizi, kolunuzu tutan yok. Çektirin gidin! 

Büyük Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet içinde olan ve kendilerini diaspora Çerkesleri olarak adlandıran bu Türk ve Türklük düşmanı hainler, Türkiye'yi beğenmiyorlarsa Türk kimlik ve pasaportlarını bırakıp kaşenlerini de toplayarak geldikleri yere defolup gitmelidirler!

Bu vatan haini alçaklar güruhuna kanan şaşkınları uyarıyoruz: 
Kendinize, sırf başta yararı oldu diye ağır ihanetine rağmen canı bağışlandığı halde 1935 Ağustos'unda asker kaçağı "Çerkez Yahya'yı kendine tetikçi yapıp Atatürk'e suikast düzenlemeye yeltenen "Pşevu Ethem" soysuzunu değil Atatürk'e yaverlik eden Kafkasyalıları örnek alın!

Hangi etnik gruptan olursa olsun vatansever herkesi tenzih ederiz fakat bütün bunlar vatan haini Çerkes Ethem'in torunlarının başını çektiği, diğerlerini de peşlerinden sürüklediği Çerkes ihanetinin ikinci perdesidir.

Böylesi Çerkes tavuklarına canlarını borçlu oldukları Türkiye'de Türk'e değil Kafkasya'da Rus'a horozlanmalarını tavsiye ederiz! Vatansever olanları da önce hayali bir millet adı olan "Çerkes'im!" demeyi bırakıp bize laf yetiştirene kadar kendi içlerindeki hainleri susturmalıdır!

Atatürk'ün de açıkça belirttiği üzere "Bu memleket tarihte Türk'tü, şimdi de Türk'tür ve ebediyyen de Türk kalacaktır!"

Herkes haddini bilmelidir! Haddinizi bilin, bize daha fazla eski defterleri de açtırmayın!

EK BİLGİLER:

1) ETNİK KALKIŞMA
https://www.facebook.com/ATASENDIKA/photos/a.573170289398659.1073741841.159063057476053/865285433520475/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpf1%2Ft31.0-8%2F11958232_865285433520475_8860053794731128281_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11954728_865285433520475_8860053794731128281_n.jpg%3Foh%3Daaca469d4134f6e012a47fbc74215937%26oe%3D56A78152&size=1028%2C714&fbid=865285433520475

2) HDP PROJESİ
https://www.facebook.com/ATASENDIKA/photos/a.573170289398659.1073741841.159063057476053/856560184393000/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xtp1%2Fv%2Ft1.0-9%2F11219689_856560184393000_5437085497620127348_n.png%3Foh%3D2e611be7fba2054fa40a20fa26a73f8e%26oe%3D56743DFF&size=476%2C404&fbid=856560184393000

***

Çalışma:
ATASEN / Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası

.
Ana Resimdeki Türk Düşmanının Vesikalık Sıfatı. Ana Resimdeki Türk Düşmanının Vesikalık Sıfatı

.
Ana Resimdeki Türk Düşmanının Vesikalık Sıfatı. Ana Resimdeki Türk Düşmanının Vesikalık Sıfatı

.
Ana Resimdeki Türk Düşmanının Vesikalık Sıfatı. Ana Resimdeki Türk Düşmanının Vesikalık Sıfatı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder